Maatwerkadvies

Wat is een Maatwerkadvies?

Zodra het Energielabel opgesteld is, is het interessant om te weten wat u kunt doen om uw woning energiezuiniger te maken. Het verschil tussen het Energielabel en een Maatwerkadvies is dat bij het Energielabel wordt uitgegaan van standaard omstandigheden en is onafhankelijk van bijvoorbeeld de gezinssamenstelling.

Een Maatwerkadvies is een uitgebreid adviesrapport dat specifiek is opgesteld voor uw woning, waarin wordt beschreven welke energiebesparende maatregelen het meest effectief zijn voor die specifieke woning, met als doel uw woning toekomst vast te maken. Voor elke woning wordt hierom de standaard waarden berekend.

Deze standaard geeft aan wanneer uw woning goed genoeg is geïsoleerd om aardgasvrij te worden. De standaard is ontstaan uit het Klimaatakkoord en is opgesteld door een speciale commissie. Deze bestaat uit een brede vertegenwoordiging van betrokken partijen, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Bouwend Nederland, Techniek Nederland en de Woonbond.

De standaard is een advies voor de isolatiegraad van uw woning. Een woning verliest warmte via buitenmuren, vloer, dak, ramen en deuren. Als de woning goed geïsoleerd is, dan is dat warmteverlies klein en kan de woning ook met duurzame lage temperatuurbronnen worden verwarmd. Voorbeelden zijn verwarming met elektrische warmtepompen of met lage temperatuur warmtenetten op basis van aquathermie of geothermie.

Toekomstvaste standaard

De standaard voor woningisolatie is toekomstvast. Uw woning hoeft namelijk later niet nogmaals geïsoleerd te worden om voorbereid te worden op verwarmen zonder aardgas. Ook een ingrijpende aanpassing van de radiatoren bij overschakeling op alternatieven voor aardgas wordt zoveel mogelijk voorkomen. Verder geeft de standaard inzicht in het type ventilatiesysteem dat wenselijk is in de woning. Zo bereidt u als woningeigenaar en/of verhuurder uw woningen(en) voor op de toekomst. Een toekomst waarin verwarming zonder aardgas in de gebouwde omgeving de norm gaat zijn.

Uw woning aan de standaard laten voldoen

Een Maatwerkadvies laat zien welke bouwkundige en installatietechnische maatregelen er nodig zijn om de energieprestatie van uw woning te verbeteren. Een verbeterde energieprestatie zorgt voor een lagere energierekening, meer comfort, minder milieubelasting en een gezonder binnenklimaat.

Het Maatwerkadvies geeft u onder andere inzicht in:

  1. de huidige energieprestatie van uw woning;
  2. de mogelijke energiebesparende maatregelen; en
  3. de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen.

Het rapport wordt opgesteld door een deskundige adviseur die de woning grondig inspecteert en analyseert.

Een Maatwerkadvies is de beste start als u uw woning gaat verduurzamen, omdat het advies u inzicht geeft in de energieprestaties van uw woning en u adviseert over de meest effectieve maatregelen die u kunt nemen om uw woning energiezuiniger te maken. Het rapport bevat concrete en praktische aanbevelingen op basis van uw specifieke situatie, en kan u helpen om weloverwogen beslissingen te nemen over de verbeteringen die u wilt aanbrengen in uw woning.

Bij het Maatwerkadvies kijken we ook naar energielekken van uw woning d.m.v. warmtebeeldcamera, in de spouw met endoscopie, optioneel is optioneel een kierdichting onderzoek mogelijk, hierbij zetten wij uw woning op onder- of overdruk en speuren dan met rook of de warmtebeeldcamera naar energielekken (tocht).

SUBSIDIE ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN

Vaak bestaat er een mogelijkheid om subsidie te verkrijgen of te profiteren van financiële voordelen wanneer u energiebesparende maatregelen gaat uitvoeren. Mede door subsidies die de overheid verstrekt kan het voor u soms aantrekkelijk zijn deze energiebesparende maatregelen toe te passen.

Komt u in aanmerking voor subsidie voor energiebesparende maatregelen? Of hoe kunt u dit het beste financieren? Klik hier voor de mogelijkheden voor subsidie.

Steeds meer banken onderkennen het belang van verduurzaming. En gaan werken met verduurzamingsbureaus voor de woningmarkt. Ook in taxaties wordt om een Energielabel / Maatwerkadvies gevraagd en de uitkomst telt serieus mee voor de waarde van het gebouw en de hoogte van de toe te kennen (extra) hypotheek.

 

Klik op een van onderstaande buttons om snel naar je onderwerp te gaan.

Energiebespaarlening

Wees slim en investeer nu

Uw huis is meer dan een stapel stenen.

Met de besparing op de energiekosten, bespaar u geld! Als u slim met deze besparing omgaat, en deze weer investeert in de maandelijkse aflossing van de energiebespaarlening. Dan blijf u kosten neutraal maar met meer comfort en over 10 of 15 jaar is de investering afbetaald en bent u veel onafhankelijker van de energieprijzen.

Laat qlimaat.nu u informeren en helpen met de aanvraag! Voor meer informatie kijk ook op energiebespaarlening.nl

Uw huis is het thuis van het gezin, waar iedereen elke dag weer thuis komt en veilig en comfortabel wil wonen.