Wat is een Energielabel?

Een Energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Het is belangrijk omdat een woning met een hoog energielabel minder energie verbruikt, wat kan leiden tot lagere energiekosten voor de bewoners. Bovendien kan het energielabel ook invloed hebben op de waarde van een woning, omdat mensen tegenwoordig steeds meer belang hechten aan duurzaamheid en energiebesparing.

Het Energielabel voor woningen is gebaseerd op een schaal van A++++ tot en met G, waarbij A het zuinigste en G het minst zuinige is. Woningen met een hoog Energielabel (A of beter) hebben een lagere energierekening en zijn beter voor het milieu dan woningen met een lager Energielabel. Een Energielabel is daarom belangrijk omdat het mensen kan helpen om te kiezen voor een woning die energiezuinig is en bijdraagt aan een duurzamere toekomst.

Primair fossiel energiegebruik (EP2)

Het primaire fossiele energiegebruik van een woning is de hoeveelheid energie die wordt gebruikt om de woning te voorzien van verwarming, warm water, waarbij alleen de energie uit fossiele brandstoffen wordt meegerekend. Dit omvat onder andere het energieverbruik van de verwarmingsinstallatie, de boiler of geiser, en het elektriciteitsverbruik dat nodig is om deze systemen te laten werken.

Het primaire fossiele energiegebruik wordt uitgedrukt in megajoules per jaar en wordt omgezet naar kWh/m2 per jaar, en is een maatstaf voor de totale hoeveelheid fossiele energie die wordt verbruikt door de woning. Dit is belangrijk omdat het verbruik van fossiele brandstoffen bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, die bijdragen aan klimaatverandering. Door het verminderen van het primaire fossiele energiegebruik van een woning, bijvoorbeeld door het toepassen van energiebesparende maatregelen zoals isolatie, zonnepanelen en warmtepompen, kan de CO2-uitstoot worden verminderd en kan de woning bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Om een juiste berekening te kunnen maken, heeft de Energie Prestatie Adviseur gecertificeerde software nodig voor een betrouwbare uitkomst. Dit is een gedetailleerde berekening waarbij het in de basis gaat om 3 pijlers t.w.:

    1. Hoe groot is het gebruiksoppervlak.
    2. Hoe groot is het verliesoppervlak.
    3. Wat voor installatie is aanwezig.

 

Deze gegevens moeten zorgvuldig worden op genomen of opgemeten, waarbij alles moet worden gedocumenteerd doormiddel van foto’s, bouwtekeningen of facturen die voor de bewijslast zorgen. Het helpt om een goed en correct Energielabel te krijgen zoveel mogelijk bewijzen te hebben van vooral energiebesparende maatregelingen die niet zichtbaar zijn, denk dan bijvoorbeeld aan (niet zichtbare) isolatie in de vloer, dak of spouw. Maar ook bouwtekeningen van bijvoorbeeld aanbouwen, dakkapellen zijn erg belangrijk voor het vaststellen van de juiste isolatie dikte.

Wel zo eerlijk: het huidig energiegebruik, de gezinssamenstelling kortom het bewonersgedrag heeft geen invloed op het Energielabel.

Een Energielabel blijft 10 jaar geldig, het afgegeven vereenvoudigd Energielabel is per 1.1.2021 niet meer geldig.

Het Energielabel wordt ook gebruikt als basis voor als er plannen zijn om de woning energie zuiniger te maken, het logische vervolg hierop is heet het maatwerkadvies.

 

 

Energiebespaarlening

Wees slim en investeer nu

Uw huis is meer dan een stapel stenen.

Met de besparing op de energiekosten, bespaar u geld! Als u slim met deze besparing omgaat, en deze weer investeert in de maandelijkse aflossing van de energiebespaarlening. Dan blijf u kosten neutraal maar met meer comfort en over 10 of 15 jaar is de investering afbetaald en bent u veel onafhankelijker van de energieprijzen.

Laat qlimaat.nu u informeren en helpen met de aanvraag! Voor meer informatie kijk ook op energiebespaarlening.nl

Uw huis is het thuis van het gezin, waar iedereen elke dag weer thuis komt en veilig en comfortabel wil wonen.