ISDE Subsidie 2022

Het juiste duwtje in de rug

Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE)

De Overheid stimuleert

Woningeigenaren kunnen vanaf 3 januari 2022 voor de verhoogde subsidie t.o.v. 2021 krijgen voor energie besparende maatregelen. Om in aanmerking te komen voor subsidie voor isolatie moeten minimaal twee verschillende typen isolatiemaatregelen worden genomen, of een combinatie van één type isolatiemaatregel met de aanschaf van een warmtepomp, zonneboiler of een aansluiting op een warmtenet.

Het kabinet maakt voor 2022 ruim 1,3 miljard euro vrij voor de verduurzaming van woningen en gebouwen.

In Nederland wordt veelal aardgas gebruikt om gebouwen te verwarmen. Maar aangezien aardgas gepaard gaat met CO₂ uitstoot willen we in 2050 niet meer afhankelijk zijn van  aardgas.

Minister Ollongren (BZK): ‘Met het extra geld kunnen we veel mensen die hun woning energiezuiniger willen maken een goede steun in de rug bieden. Het mes snijdt aan twee kanten: door te isoleren wordt CO₂ bespaard en het zorgt voor een lagere energierekening.’

 

De Investerings Subsidie Duurzame (ISDE) is  beschikbaar voor eigenaar-bewoners.

De overheid komt met maatregelen om woningeigenaren te stimuleren minder gas te verbruiken. Zo is de belasting op gas verhoogd terwijl de belasting op elektriciteit daalt. Maar de overheid helpt u als woningeigenaar ook om minder gas te verbruiken. Daarom kunt u subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen zoals HR++ glas, dak-, vloer- of muurisolatie.

Minimaal twee energiebesparende maatregelen

Je krijgt alleen subsidie als je deze maatregelen laat uitvoeren, u komt dus niet in aanmerking als u zelf isoleert. De subsidieverstrekker stelt ook eisen aan de kwaliteit van de maatregelen, bijvoorbeeld aan de isolatiewaarde, en/of aan het minimale oppervlak dat u isoleert. Wij houden rekening met deze voorwaarden bij het samenstellen van uw pakket aan maatregelen.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Zo krijgt u een subsidiebedrag per vierkante meter die u laat isoleren of voor een hybride-warmtepomp. De prijzen van maatregelen verschillen, zo krijg je voor de relatief goedkope maatregel spouwmuurisolatie € 8,- per m2 (minimaal 10 m2) en voor de relatief dure maatregel Triple glas inclusief isolerende kozijnen € 150,- per  m2 (minimaal 8 m2 ) of voor een hybride-warmtepomp tot € 1.800,- (per 1-1-2022 wordt het subsidiebedrag voor hybride-warmtepompen verhoogd naar 30% van de aanschafprijs)

Voor een totaal overzicht van de subsidie 2022 klik hier!

Deze subsidie is alleen voor woningeigenaren die ook bewoner zijn van het huis waar ze de subsidie voor aanvragen. Je mag ook subsidie aanvragen voor een woning die je koopt en waar je na de verbouwing gaat wonen. Omdat deze bedoeld is om energiebesparende maatregelen te stimuleren, is deze subsidie alleen bestemd voor bestaande woningen. Nieuwbouwwoningen moeten bij oplevering al voldoen aan strenge eisen voor duurzaamheid.

Subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen.

Je kunt de subsidie pas aanvragen nadat alle energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd en betaald. Onze adviseurs vertellen u meer over de subsidie en de voorwaarden in het maatwerkadvies.

 

Wij helpen u met energiebesparende maatregelen en de aanvraag van de subsidie