Privacyverklaring & Privacybescherming

Privacyverklaring

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons bedrijf en onze producten. We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en willen dat u zich bij een bezoek aan onze website op uw gemak voelt. De veiligheid van uw persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres is voor ons een belangrijk aandachtspunt dat doorweegt in al onze bedrijfsprocessen. Wij beheren onze webactiviteiten overeenkomstig de wetgeving inzake de privacybescherming en gegevensbeveiliging.

Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle personen met wie we samenwerken, inclusief klanten, bezoekers van onze websites, gebruikers van onze apps / applicaties, andere gebruikers van onze producten of diensten en bezoekers van onze kantoren (gezamenlijk “u” genoemd). In dit document kunt u zien welke informatie wij verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Websites van qlimaat.nu kunnen links bevatten naar websites van derden, waarop deze privacyverklaring niet van toepassing is.

Persoonsgegevens

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

 1. Verwerkingsdoeleinden en juridische basis

Wij verzamelen via onze website geen persoonsgegevens zonder uw medeweten. Alleen u beslist of u dergelijke gegevens aan ons bekend wilt maken of niet, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, bestelling of enquête.

Voor zover qlimaat.nu persoonsgegevens verwerkt, betreft dit met name uw naam en uw officiële contactgegevens, zoals bedrijf, functie, telefoonnummer of e-mailadres.
Wanneer u ons gegevens bezorgt in het kader van een toestemming om uw gegevens te gebruiken, kunt u deze toestemming op elk moment herroepen. Tot op het ogenblik van de herroeping blijft de gegevensverwerking rechtmatig.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens (op basis van artikel 6, lid 1, punt f van de AVG) over het algemeen om te antwoorden op een aanvraag, om uw bestelling te verwerken of u toegang te geven tot specifieke informatie of aanbiedingen.

Om beter te kunnen inspelen op uw wensen of om onze producten en diensten te verbeteren is het mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens opslaan.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie.

Bovendien gebruiken wij (of een derde partij in onze opdracht) deze informatie in het kader van bestaande zakelijke relaties of na verkregen toestemming, om u te informeren over qlimaat.nu aanbiedingen die nuttig kunnen zijn voor u of uw bedrijf of om online enquêtes uit te voeren waardoor we beter aan uw behoeften kunnen voldoen.

Natuurlijk kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor marketing- of promotiedoeleinden.

Uiteraard respecteren we het, als u ons uw persoonlijke gegevens ter ondersteuning van onze klantrelatie niet wenst te geven – vooral voor direct marketing of marktonderzoek. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen aan derden.

Gegevensverwerking wordt nog steeds gebruikt om een contractuele relatie te rechtvaardigen, uit te voeren en te beëindigen (artikel 6, lid 1, punt d van de AVG). Het kan nodig zijn dat we voor de voorbereiding van een aanbieding en de uitvoering van het contract uw gegevens aan een derde verstrekken. Voor zover de gegevensverzameling nodig is voor de verwerking van uw aanvraag of de uitvoering van een contract, zal qlimaat.nu u meedelen welke gegevens absoluut noodzakelijk zijn.

Naast het verzamelen van uw gegevens via onze contactformulieren op onze website, vragen wij de gegevens voor de genoemde doeleinden rechtstreeks bij u op of via openbaar beschikbare bronnen.

 1. Duur van de opslag

Wij slaan uw persoonsgegevens slechts op zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden, of zo lang de opslag wettelijk of in het kader van overheidsrichtlijnen bepaald is. Wij verwijderen of blokkeren uw gegevens zodra deze niet meer nodig zijn.
Bovendien verwijderen of blokkeren wij uw gegevens onmiddellijk na herroeping van uw toestemming en bij gerechtvaardigd verzet tegen de verwerking.

 1. Gebruik van de Google Analytics webanalysedienst

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, waarmee het gebruik van de website door u kan worden geanalyseerd. De informatie over uw gebruik van de website die het cookie oplevert, wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Indien IP-anonimisering is geactiveerd op deze website, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte echter eerst verkort door Google. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten te leveren die verbonden zijn met het website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres zal niet met andere gegevens van Google worden gecombineerd. U kunt de opslag van Cookies verhinderen via de instellingen van uw browsersoftware. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website ten volle zult kunt benutten. Bovendien kunt u verhinderen dat de door de cookies verzamelde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) naar Google worden verzonden en deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

U kunt de registratie door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie ingesteld dat in de toekomst voorkomt dat uw gegevens bij een bezoek aan deze website worden geregistreerd: Google Analytics deaktivieren

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacybescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/nl.html of https://www.google.nl/intl/nl/policies/. Wij wijzen erop dat op onze website Google Analytics werd uitgebreid met de code ‘gat._anonymizeIp();’ om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zgn. IP-masking) te garanderen.

 1. Gebruik van de etracker webanalysedienst

Op deze website worden met technologie gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden opgesteld. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt die de herkenning van de internetbrowser mogelijk maken. De met de etracker-technologie verzamelde gegevens zullen niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren, en zullen niet worden samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem. De gegevensverzameling en -opslag kan op elk moment met onmiddellijke ingang worden herroepen: etracker uitschakelen

 1. Gebruik van de Facebook-plug-in

Op onze website gebruiken wij de “visitor action pixel” van Facebook Inc. Zo kan het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat zij door op een Facebook-advertentie te klikken naar de website van de aanbieder zijn omgeleid. Dit proces is bedoeld om de effectiviteit van Facebook-advertenties te analyseren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden, en het kan helpen om toekomstige reclamecampagnes te optimaliseren. De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en geven ons dus geen mogelijkheid om de identiteit van de gebruikers vast te stellen. Wel worden de gegevens door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken volgens de Facebook privacyrichtlijn: https://www.facebook.com/about/privacy/
De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen reclameadvertenties op en buiten Facebook te plaatsen. Verder kan voor deze doeleinden een cookie op uw computer worden opgeslagen.

 1. Gebruik van de Youtube-plug-in

Wij gebruiken onder andere plug-ins van YouTube LLC (vertegenwoordigd door Google Inc.) om video’s weer te geven op onze webpagina’s. Wanneer u onze website gebruikt, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht waarbij de plug-in wordt geïnstalleerd. Hierdoor wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Als u als lid bent aangemeld bij YouTube, wijst YouTube deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij gebruik van de plug-in, bijvoorbeeld na het klikken op de startknop van een video, wordt deze informatie eveneens aan uw gebruikersaccount toegewezen. U kunt deze koppeling voorkomen door u af te melden op uw YouTube-gebruikersaccount en andere gebruikersaccounts van YouTube LLC en Google Inc. en de bijbehorende cookies van deze bedrijven te verwijderen voordat u onze website gebruikt. Meer informatie over de gegevensverwerking en het privacybeleid bij YouTube (Google) vindt u op: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

 1. Gebruik van de Microsoft-plug-in

Onze website maakt gebruik van de conversietracking van Microsoft Corporation. Daarbij plaatst Microsoft Bing Ads een cookie op uw computer wanneer u via een Microsoft Bing-advertentie op onze website bent beland. Op die manier kunnen Microsoft Bing en wij weten dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website werd doorgestuurd en op een vooraf gedefinieerde doelpagina (conversiepagina) is terechtgekomen. Wij kennen daardoor alleen het totaalaantal gebruikers dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en vervolgens is doorgestuurd naar de conversiepagina. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker meegedeeld. Als u niet wenst deel te nemen aan deze trackingprocedure, kunt u ook weigeren dat het hiervoor noodzakelijke cookie wordt geplaatst – namelijk door uw browser in te stellen om de automatische instelling van cookies algemeen te deactiveren. Meer informatie over de privacybescherming en de gebruikte cookies bij Microsoft Bing vindt u op de website van Microsoft: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement/

Automatisch verzamelde gegevens die geen persoonsgegevens zijn

Wanneer u onze website bezoekt, wordt af en toe automatisch (d.w.z. niet via registratie) informatie verzameld die niet met een bepaalde persoon verbonden is (bv. gebruikte internetbrowser en besturingssysteem; domeinnaam van de website waar u vandaan komt; aantal bezoeken, gemiddelde verblijftijd, bekeken pagina’s). qlimaat.nu gebruikt deze informatie om de aantrekkelijkheid van onze websites te bepalen en hun inhoud te verbeteren. Wanneer u een van onze websites bezoekt, is het mogelijk dat wij informatie op uw computer opslaan in de vorm van een “cookie”, zodat deze bij uw volgende bezoek automatisch wordt herkend. Dankzij cookies kan bijvoorbeeld een website worden aangepast aan uw interesses of uw wachtwoord worden bewaard, zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren. Wanneer u het gebruik van cookies algemeen afwijst, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat hij cookies van de harde schijf van uw computer verwijdert, alle cookies blokkeert of u waarschuwt voordat een cookie wordt opgeslagen.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die meestal vanaf een website op de computer worden geplaatst. Cookies kunnen zeer uiteenlopende gebruiksdoelen hebben. Ze zijn echter nooit gevaarlijk, omdat ze geen enkele “actieve” functie hebben. Ze kunnen dus geen schadelijke toepassingen uitvoeren. Ze bevatten vrijwel uitsluitend informatie die nodig is voor een aangenaam internetgebruik.
Klassieke voorbeelden van taken van cookies: inloggegevens, winkelwagen beveiligen, gebruikersanalyse, formuliervelden.
Gegevens die in cookies kunnen worden opgeslagen: levensduur, naam van de server, unieke ID, inhoudsgegevens.

Gebruik van cookies

 • Sessiecookies
  Sessiecookies zijn puur technische cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van onze website.
 • Tracking Cookies
  Via tracking cookies wordt – uiteraard in volledig geanonimiseerde vorm – het gedrag van de gebruiker bij zijn bezoek aan onze website geanalyseerd. qlimaat.nu en eventueel de bevoegde instantie krijgen op die manier waardevolle informatie in handen over het gebruik van de website, waardoor qlimaat.nu en eventueel de bevoegde instantie deze beter kunnen afstemmen op de interesses van de bezoekers.
 • Commerciële cookies
  Naast onze eigen cookies gebruiken wij ook cookies van derden om gepersonaliseerde reclame te tonen op onze en andere websites. Dit proces noemen we “Retargeting”. Het is gebaseerd op uw activiteit op onze website.

Gegevensbescherming

Wij beschikken over technische en organisatorische beveiligingsprocedures om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen en uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en/of tegen onopzettelijk verlies, wijziging, openbaarmaking of toegang.

Uw rechten

U hebt de mogelijkheid om zelf te controleren of qlimaat.nu voldoet aan de voorschriften inzake de gegevensbescherming. Hiervoor beschikt u over de volgende rechten:

 • Informatierecht
 • Recht van inzage en recht van bezwaar
 • Recht op correctie, verwijdering en beperking
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Als u vragen hebt over deze rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming via klantenservice@qlimaat.nu , waar u ook terechtkunt met verzoeken om informatie, suggesties of klachten. Op verzoek zal qlimaat.nu u zo spoedig mogelijk schriftelijk en overeenkomstig de geldende wetgeving meedelen of en welke persoonsgegevens over u bij ons worden opgeslagen. Mocht er ondanks onze inspanningen om ervoor te zorgen dat de gegevens correct en up-to-date zijn, foutieve informatie zijn opgeslagen, dan zullen wij deze op uw verzoek corrigeren.