Veiligheid

Je wilt je toch veilig voelen in je eigen huis!

Veiligheid

Bescherm je kostbaarste bezit

Uw huis is meer dan een stapel stenen.

Je huis is het thuis van het gezin, waar iedereen elke dag weer thuis komt en veilig en comfortabel wil wonen.

Het allerbelangrijkste is goed hang- en sluitwerk, voor ons is SKG inbraakwerendheidsklasse 2 vanzelfsprekend. Maar naast deze basis, zijn er ook andere mogelijkheden om ongewenste personen niet onopgemerkt een woning binnen te laten komen.

Zo hebben wij als eerste in Nederland Smart Guard een preventieve inbraakbeveiliging systeem wat al signaleert voordat de inbreker inbraakschade kan gaan maken, en de signalering opschaalt als hij toch verder gaat met zijn pogingen.