SEEH Subsidie

Het juiste duwtje in de rug

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)

De Overheid stimuleert

De subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) is vanaf  2 september 2019 beschikbaar voor eigenaar-bewoners.

De SEEH voor eigenaar-bewoners stimuleert de eigenaar-bewoner van een woning energie te besparen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten minimaal 2 grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen bestaande koopwoning (na 15 augustus 2019) worden uitgevoerd. Per 1 juni 2020 is de subsidie tijdelijk verhoogd van 20% naar 30%. De eigenaar-bewoner kan de subsidie aanvragen nadat de maatregelen zijn uitgevoerd en betaald. Voorwaarde is verder dat de aanvrager de eigenaar én bewoner is van de woning en als voor de betreffende woning nog niet eerder subsidie is verstrekt vanuit de SEEH.

Er is nog € 54 miljoen beschikbaar (stand 1-10-2020)

Tot 1 januari 2021 is er voor de SEEH voor woningeigenaren € 84 miljoen beschikbaar. Het voornemen is om vervolgens vanaf 1 januari 2021 investeringen in energiebesparende isolatiemaatregelen te subsidiëren vanuit de te verbreden regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

30% subsidie op de investering

Deze mogelijkheden zullen wij in ons advies en offerte meenemen, de indicatie is dat je ca. 30% (tijdelijk) van de investering als subsidie kunt ontvangen.

De overheid komt met maatregelen om woningeigenaren te stimuleren minder gas te verbruiken. Zo is de belasting op gas verhoogd terwijl de belasting op elektriciteit daalt. Maar de overheid helpt jou als woningeigenaar ook om minder gas te verbruiken. Daarom kunt u subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen zoals HR++ glas, dak-, vloer- of muurisolatie. Er is ook aanvullende subsidie voor ventilatie en isolerende deuren.

De verstrekker van de subsidie is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (de RVO). Op 15 augustus 2019 zijn de voorwaarden gepubliceerd in de Staatscourant, maatregelen die vanaf die datum worden uitgevoerd komen in aanmerking voor de subsidie.

Wij houden u op onze website op de hoogte van het laatste nieuws.

 

Minimaal twee energiebesparende maatregelen

Je krijgt alleen subsidie als je twee of meer isolatiemaatregelen laat uitvoeren. Bijvoorbeeld dakisolatie en spouwmuurisolatie of vloerisolatie en HR++ glas. Je krijgt alleen subsidie als je deze maatregelen laat uitvoeren, je komt dus niet in aanmerking als je zelf isoleert. De subsidieverstrekker stelt ook eisen aan de kwaliteit van de maatregelen, bijvoorbeeld aan de isolatiewaarde, en/of aan het minimale oppervlak dat je isoleert. Wij houden rekening met deze voorwaarden bij het samenstellen van jouw pakket maatregelen.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Je krijgt een subsidiebedrag per vierkante meter die je laat isoleren. De prijzen van maatregelen verschillen, daarom verschillen de subsidiebedragen ook per vierkante meter. Zo krijg je voor de relatief goedkope maatregel spouwmuurisolatie € 8 per vierkante meter en voor de relatief dure maatregel Triple glas inclusief isolerende kozijnen € 150 per vierkante meter.

Aanvullende maatregelen

Wanneer je twee isolatiemaatregelen laat uitvoeren, kun je ook aanvullende subsidie aanvragen voor andere maatregelen. Je krijgt onder andere aanvullende subsidie voor buitendeuren of duurzame ventilatiesystemen.

Zeer energiezuinig pakket plus ventilatie.

In het energiezuinige pakket zitten alle energiebesparende maatregelen, plus een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met wtw, en een kierdichtheid. Hiervoor ontvang je een bonusbedrag van €4000. Er worden voor dit pakket strengere eisen aan de kwaliteit van de maatregelen gesteld.

Subsidie voor bewoners van een bestaande woning

Deze subsidie is alleen voor woningeigenaren die ook bewoner zijn van het huis waar ze de subsidie voor aanvragen. Je mag ook subsidie aanvragen voor een woning die je koopt en waar je na de verbouwing gaat wonen. Omdat deze bedoeld is om energiebesparende maatregelen te stimuleren, is deze subsidie alleen bestemd voor bestaande woningen. Nieuwbouwwoningen moeten bij oplevering al voldoen aan strenge eisen voor duurzaamheid.

Subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen.

Je kunt de subsidie pas aanvragen nadat alle energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd en betaald. Onze adviseurs vertellen je meer over de subsidie en de voorwaarden in het energiebespaar-stappenplan advies.

Wij helpen je met energiebesparende maatregelen en de aanvraag van de subsidie