ISDE Subsidie

Het juiste duwtje in de rug

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH)

De Overheid stimuleert

Woningeigenaren kunnen vanaf 2021 subsidie krijgen voor het nemen van de volgende typen (energiebesparende) isolatiemaatregelen: (a) dakisolatie, (b) gevelisolatie, (c) spouwmuurisolatie, (d) vloer- of bodemisolatie, (e) HR++ glas of triple-glas, waarbij triple-glas dient te worden gecombineerd met een nieuw isolerend kozijn. Daarnaast kunnen woningeigenaren vanaf 2021 een tegemoetkoming krijgen voor de kosten die gemoeid zijn met een aansluiting op een warmtenet. Om in aanmerking te komen voor subsidie voor isolatie moeten minimaal twee verschillende typen isolatiemaatregelen worden genomen, of een combinatie van één type isolatiemaatregel met de aanschaf van een warmtepomp, zonneboiler of een aansluiting op een warmtenet.

De InvesteringsSubsidie Duurzame (ISDE) is vanaf  1 januari 2021 schikbaar onder andere voor eigenaar-bewoners.

De overheid komt met maatregelen om woningeigenaren te stimuleren minder gas te verbruiken. Zo is de belasting op gas verhoogd terwijl de belasting op elektriciteit daalt. Maar de overheid helpt jou als woningeigenaar ook om minder gas te verbruiken. Daarom kunt u subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen zoals HR++ glas, dak-, vloer- of muurisolatie. Er is ook aanvullende subsidie voor ventilatie en isolerende deuren.

Minimaal twee energiebesparende maatregelen

Je krijgt alleen subsidie als je twee of meer isolatiemaatregelen laat uitvoeren. Bijvoorbeeld dakisolatie en spouwmuurisolatie of vloerisolatie en HR++ glas. Je krijgt alleen subsidie als je deze maatregelen laat uitvoeren, je komt dus niet in aanmerking als je zelf isoleert. De subsidieverstrekker stelt ook eisen aan de kwaliteit van de maatregelen, bijvoorbeeld aan de isolatiewaarde, en/of aan het minimale oppervlak dat je isoleert. Wij houden rekening met deze voorwaarden bij het samenstellen van jouw pakket maatregelen.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Je krijgt een subsidiebedrag per vierkante meter die je laat isoleren. De prijzen van maatregelen verschillen, daarom verschillen de subsidiebedragen ook per vierkante meter. Zo krijg je voor de relatief goedkope maatregel spouwmuurisolatie € 5 per vierkante meter en voor de relatief dure maatregel Triple glas inclusief isolerende kozijnen € 100 per vierkante meter.

Deze subsidie is alleen voor woningeigenaren die ook bewoner zijn van het huis waar ze de subsidie voor aanvragen. Je mag ook subsidie aanvragen voor een woning die je koopt en waar je na de verbouwing gaat wonen. Omdat deze bedoeld is om energiebesparende maatregelen te stimuleren, is deze subsidie alleen bestemd voor bestaande woningen. Nieuwbouwwoningen moeten bij oplevering al voldoen aan strenge eisen voor duurzaamheid.

Subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen.

Je kunt de subsidie pas aanvragen nadat alle energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd en betaald. Onze adviseurs vertellen je meer over de subsidie en de voorwaarden in het energiebespaar-stappenplan advies.

Wij helpen je met energiebesparende maatregelen en de aanvraag van de subsidie